مسابقات

یاسین میرکازهی   ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۳۶

🌿به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد🌿

💫پـرِ پـرواز به تو دادن که به پـرواز داریی
گرچه راه سخت است و دشوار شک ندارم بازآیی💫
اولین مسابقه سال اول از سری مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی سرحد خاش
به مسافت ۱۹۱ کیلومترهوایی
ساعت 7:14 دقیقه برگزار گردید،
تاریخ رهاسازی:1400/1/7
✌️✌️✌️✌️✌️✌️
تعدادشرکت کنندگان 2 نفر


یاسین میرکازهی ریگی تحویلی ۱۶ طوق کبوتر
برگشتی ۳ طوق کبوتر
ثبت پرنده اول : روز دوم
متاسفانه برای شرکت کننده آقای محمود شهنوازی( قلندرزهی) در تایم قانونی پرنده ای ننشست،


❤️🌹❤️🌹

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻✌️
هیئت داوران عبارتند از:
جناب آقایان
1️⃣ مهدی سارانی از باشگاه ونوس چابهار
2️⃣ نعیم شه بخش
3️⃣ رحمان سارانی
4️⃣ ولی دری نژاد از کلوپ ریگان
5️⃣علی رادبوی از کلوپ ریگان
تعداد برگشتی پرنده در تایم قانونی از ۲۱ طوق پرنده ۳ طوق ،
که ۳ طوق پرنده روزدوم در وقت قانونی برای مربی ها نشست
وقت قانونی این مسابقه 36 ساعت بوده
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
از کلیه کسانی که مارا در برپایی این مسابقه یاری نمودند تشکر میکنیم وبرای تک تک این عزیزان ارزوی موفقیت داریم.🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷